Menu

Is iedereens gehoorverlies hetzelfde?

Het antwoord op bovenstaande vraag is “nee!”. We hebben te maken met verschillende soorten gehoorverlies. Maar om te weten met wat voor soort gehoorverlies wij te maken hebben is het misschien verstandig te weten hoe ons prachtige gehoorsysteem in elkaar zit.

Dit laat ik jou zien aan de hand van dit plaatje:

Links zie je de oorschelp. De oorschelp vangt het geluid op wat via de uitwendige gehoorgang naar het trommelvlies leidt. De oorschelp zorgt ervoor dat jij geluiden kunt lokaliseren, oftewel het richting horen.  En hier hebben wij twee oren voor nodig.

In het middenoor zie je een met lucht gevulde ruimte die in verbinding staat met de buis van Eustachius. De luchttrillingen van het uitwendig oor worden versterkt en omgezet in vloeistof trillingen in het slakkenhuis. Dit gebeurt dankzij ons prachtige hefboomwerking van de gehoor beenketen, de hamer, het aambeeld en het allerkleinste botje van ons lichaam, de stijgbeugel.

In het rotsbeen van onze schedel ligt heel veilig verborgen het binnenoor. Het binnenoor bevat het slakkenhuis en de halfcirkelvormige kanalen van het evenwichtsorgaan.  In het slakkenhuis worden vloeistof trillingen omgezet in elektrische signalen. Door de drukgolf in het slakkenhuis gaat het ‘basilair membraan’ trillen, De trilling van het basilair membraan zorgt ervoor dat de haarcellen in het slakkenhuis gaan bewegen, In het slakkenhuis zitten duizenden van deze haarcellen, Door de beweging van deze haarcellen ontstaat er een elektrisch stroompje die de gehoorzenuw op zijn beurt doorgeeft aan de hersenen. Hier wordt het geluid verwerkt en leidt het tot de waarneming ervan. Oftewel de perceptie. Nu heb je een klein beetje beeld van hoe onze prachtige oren werken. Maar nu de verschillende gehoorverliezen.

Helaas is het zo dat behandeling bij een perceptief gehoorverlies niet mogelijk is. Wel kan het dragen van hoortoestellen je helpen om gemakkelijker geluiden te horen en te verstaan. Daarom is het zo mooi dat wij als audiciens jullie de mogelijkheid kunnen bieden op ondersteuning van hoortoestellen waarbij je weer gemakkelijker klanken kunt onderscheiden. Want als de hoge tonen niet meer goed gehoord worden zal je ook moeilijker verstaan. Het onderscheiden van medeklinkers wordt lastig, zei de persoon nou “net” of “nep”. Deze cliënten geven ook vaak aan dat iemand niet duidelijk praat, of binnensmonds. Dit is dan niet zo, maar het komt doordat ze minder goed kunnen verstaan. Als de kwaliteit van horen en het verstaan nog optimaal is dan kunnen wij met hoortoestellen al heel veel instellen.

Bij een gemengd gehoorverlies heb je als slechthorende een verlies in zowel het geleidingsdeel als het perceptieve deel. En zo zijn er nog veel meer soorten gehoorverliezen maar de drie bovenstaande verliezen is wat je als audicien tegen komt. Gelukkig is het in de meeste gevallen op te lossen door het dragen van een prachtig hoortoestel.

Misschien is het nog leuk te weten dat slechthorendheid over verschillende niveaus verdeeld kunnen worden. De indeling wordt vaak gemaakt door het gemiddelde verlies te nemen over meerdere frequenties. Helaas kun je de beperking die het gehoorverlies met zich mee brengt niet altijd afleiden uit de gehoortest die is gemaakt. Het is goed te weten dat de beperkingen ook afhangen van de communicatieve eisen, de akoestische omstandigheden waarin de persoon moet kunnen functioneren of de hoeveelheid ruis die hoorbaar is.

Normaal gehoor: 0-20 dB

Licht gehoorverlies: 20-40 dB
Jij zal in dit geval de zachte spraak of gefluister minder goed kunnen waarnemen, Ook het verstaan op grote afstand of het verstaan in rumoerige situaties kosten je energie.

Matig gehoorverlies: 40-60 dB
Het verstaan op normale spraakniveau zal moeilijk worden. Je begrijpt dan ook dat als de afstand groter wordt dit helemaal problematisch gaat worden. Ook het verstaan op 1 meter afstand wordt problematischer. Telefoneren, dan moet je bijna met je oor in de hoorn kruipen want ook dit zal met dit verlies steeds moeilijker worden.

Ernstig gehoorverlies: 60-90 dB
Nu wordt het lastig om ook luide spraak te kunnen verstaan. Het horen van waarschuwingssignalen zoals sirenes van een ambulance of een brandweerauto of een politieauto zullen niet goed gehoord worden.

Zeer ernstig gehoorverlies: > 90 dB
Het is mogelijk om met lipbeeld, dus het spraakafzien nog iets te kunnen verstaan. Echter zal je de harde geluiden om je heen niet meer horen zoals een motor die voorbijraast of een vrachtwagen. Ook als je huisgenoot aan het klussen is in huis met een boormachine zal je dit slecht waarnemen.

Doof: > 120 dB
We kunnen tegen je roepen en schreeuwen maar helaas is het geluid van spraak onvoldoende om nog maar iets te kunnen verstaan. Ook ben je je niet meer bewust van alle geluiden om je heen. Het leven is erg stil.

Totaal doof: 120 dB en meer:
Je kunt alleen nog maar trillingen waarnemen van de harde geluiden.

Kortom: het gehoorverlies is voor iedereen anders, omdat dit van vele factoren afhangt.

Een tip, laat bij een vermoeden van een verminderd gehoor altijd je gehoor testen. Of ben je bezig met muziek of werk je in de bouw, wees dan lief voor je haarcellen. Bescherm ze met goede gehoorbescherming.

 

Hulp nodig?

Mocht je  nog vragen hebben laat het ons dan weten. Wij helpen jou graag!