A A
23 Service punten
Menu

Hoe koppel ik mijn Signia hoortoestellen aan mijn Android telefoon

Hoe koppel ik mijn Signia hoortoestellen aan mijn Android telefoon?

  • Ga naar het startscherm van de Android-telefoon en blader naar de Bluetooth-instellingen (de locatie van dit scherm is afhankelijk van de gebruikte smartphone)
  • Tik op de schuifknop om Bluetooth in te schakelen.
  • Open gedurende 5 seconden de batterijklepjes van de Bluetooth-hoortoestellen en sluit ze om de hoortoestellen weer aan te zetten Wanneer je een hoortoestel hebt zonder batterijklepje, zet je eerst het hoortoestel uit door op het onderste deel van de knop te drukken totdat de led rood wordt (4 sec.). Schakel daarna het hoortoestel in door de schakelaar in te drukken, totdat de LED groen brandt (2 sec.)
  • De melding ‘Beschikbare apparaten’ verschijnt
  • Na een paar seconden verschijnt de naam van de hoortoestellen Tik om selectie te maken.
  • Er verschijnt een koppelingsverzoek. Klik op ‘OK’
  • Het gekoppelde hoortoestel speelt een verbindingssignaal af

De Android-telefoon is nu verbonden met de hoortoestellen.