Menu

Top 5 hoortoestel gadgets van 2021

Naast het dragen van een hoortoestel kan het zo zijn dat alleen het dragen van een hoortoestel niet voldoende is om volledig te kunnen genieten van geluid. Bij sommige handelingen is het fijn als je extra ondersteuning krijgt. Denk aan situaties zoals: het beter verstaan van de tv, het volgen van mensen in een rumoerige ruimte, het beter verstaan van telefoongesprekken etc. Hieronder geven wij een aantal tips over de gehoor accessoires van 2021.

Solo apparatuur

Voor hoortoestel dragers is solo apparatuur bedoeld voor situaties die ook nog met een hoortoestel of implantaat problematisch zijn, zoals gesprekken voeren tijdens vergaderingen, op verjaardagen, kaartavonden, restaurantbezoek of bij het volgen van lezingen. Net zoals de tv accessoire zal het geluid via de microfoon van het solo apparatuur direct naar de gehoorapparaten worden gestreamd. Het spraaksignaal van bijvoorbeeld je partner komt direct aan, en zal niet vervuild raken door allerlei lawaai uit de omgeving. Verder heb je ook minder last van de nagalm die spraak kan beïnvloeden. Het signaal kan op meerdere manieren worden doorgegeven aan het hoortoestel door solo apparatuur. Dit kan via een speciale inductielus die om de hals wordt gedragen en gekoppeld is aan de ontvanger of het gebeurt via een speciale kleine ontvanger. De ontvanger kan ingebouwd zitten in het hoortoestel of vastgemaakt worden aan het hoortoestel. Via de ontvanger komt het geluid afkomstig van de solo apparatuur bij het hoortoestel. Het hoortoestel maakt vervolgens het signaal weer hoorbaar als spraak en ander geluid. Tegenwoordig kan er ook met de meeste streamers van de hoortoestellen een koppeling gemaakt worden.

Vragen?

Ontvang gratis 10 minuten consult met onze Audicien