Menu

2023 Audiologische reis naar Nepal

In 2023 reizen twee medewerkers van OnlineHoortoestel en een KNO-arts af naar Nepal. Samen met enkele lokale actievelingen organiseren zij daar een hoorweek. Tijdens de hoorweek gaan ze iedere dag naar een ander dorp. De lokale bevolking wordt opgeroepen om zich te melden als ze gehoorproblemen hebben. Onze audiciens gaan vervolgens hoor testen afnemen, hoortoestellen instellen en hoortoestellen schenken aan de lokale bevolking. Dit alles wordt mogelijk gemaakt dankzij de klanten van OnlineHoortoestel.nl. Voor iedere bestelling doneert OnlineHoortoestel namelijk aan de stichting Child welfare organisation Nepal (CWON) die het leven in de armste gebieden van Chitwan, Nepal proberen te verbeteren en meer verdraagzaam te maken door middel van het onderstaande.

Schoonwater voorzieningen
Dit doen zij door middel van het slaan van handpompen, het graven van waterputten of indien nodig boren van bronnen.


Medische hulp/ Hygiëne

Incidenteel wordt hulp geboden afhankelijk van de vraag. Andere acties worden voorbereid in samenwerking met de plaatselijke artsen. Daarnaast geeft de Stichting voorlichting in hygiëne en geboortebeperking.


Ondersteuning, ontwikkeling en bouwen van scholen

Zij stimuleren ouders hun kinderen naar school te sturen. Voor veel arme gezinnen is dat financieel niet mogelijk. Als dit het geval is proberen zij deze kinderen financieel te steunen.


Cursussen verbouw groenten, houden van vee, lezen en schrijven

In arme gebieden moeten kinderen soms kilometers lopen om naar school te gaan. Dit geldt zeker voor de afgelegen gebieden met gevaar dat kinderen worden overvallen door wilde dieren, kwaadaardige personen enz. Op die plekken bouwen wij schooltjes en streven naar goede leerkrachten.