Vergoeding door ziektekostenverzekeraars

Waartegen kunt u uw hoortoestel verzekeren? De verschillende hoortoestelverzekeringen uitgelegd.

Als je elke dag een hoortoestel draagt, is het hoortoestel natuurlijk heel belangrijk voor u. Er kan echter veel met uw hoortoestel gebeuren. Wie weet maakt u een ongelukkige val met schade, wordt uw apparaat gestolen of gaat het gewoon kapot. Daarom kan het handig zijn om een hoortoestelverzekering af te sluiten. 

Hoewel hoortoestellen fabrieksgarantie hebben, zijn ze niet standaard verzekerd tegen verlies of diefstal. Er zijn verschillende verzekeringsmaatschappijen waar u speciaal voor uw hoortoestel een verzekering kunt afsluiten. Hieronder geven we meer informatie over de fabrieksgarantie, waar u uw hoortoestellen voor kunt verzekeren en de verschillende verzekeringsmaatschappijen.

Hoortoestelverzekering voor een defect hoortoestel: standaard 2 jaar

Een hoortoestel heeft standaard twee jaar fabrieksgarantie, bij Online Hoortoestel verlengt u de garantieperiode van twee naar vijf jaar voor € 99,00 per hoortoestel. 

Wat moet ik doen als mijn hoortoestel defect is?

Is uw hoortoestel kapot? Doorloop de checklist die we online hebben staan. Daar vindt u ook instructies voor het opsturen van uw hoortoestellen voor reparatie.

Belangrijk: Probeer het hoortoestel niet te repareren zonder overleg met de audicien, want als u dat doet, en het gaat fout is, valt de reparatie niet onder de garantie. Ook uw hoortoestelverzekering dekt dit niet. 

Als u een hoortoestelverzekering heeft afgesloten en er zijn kosten verbonden aan de reparatie, dan kunt u deze kosten declareren bij de verzekeringsmaatschappij.

Hoortoestel verzekering voor een verloren toestel

Als u een hoortoestel heeft verloren en hiervoor verzekerd bent, kunt u de vervangingskosten declareren bij de verzekeringsmaatschappij. De meeste verzekeraars hanteren geen afschrijvingsregeling, wat betekent dat zij vergoeden op basis van vervanging. Dus zelfs als het hoortoestel vier jaar oud is, vergoeden zij het bedrag waarvoor het verloren hoortoestel verzekerd is.


   

  Hoortoestelverzekeringen aanbevolen door Onlinehoortoestel:

  Hoortoestelverzekeringen die Onlinehoortoestel aanraadt:

  Wilt u graag een aanvullende verzekering afsluiten om je hoortoestel 100% te verzekeren tegen verlies, onherstelbare schade, diefstal en meer? Hieronder een overzicht van de verzekeringsmaatschappijen die een hoortoestelverzekering aanbieden:

  Is een verzekering voor een hoortoestel aftrekbaar?

  Als u een hoortoestel koopt dat niet wordt gedekt door uw zorgverzekering, moet u dit (deels) zelf betalen. Meestal kunt u deze kosten aftrekken van uw belastingaangifte, wat prettig is. De aanvullende verzekering voor een hoortoestel is niet aftrekbaar.

  We hopen u hiermee meer informatie te hebben gegeven zodat u de juiste hoortoestelverzekering kunt afsluiten!